top of page

​Over Swifterbant-Zuid

Impuls voor Swifterbant

Luchtfoto van het gebied.

Swifterbant is een mooi, ondernemend en betrokken dorp. Een dorp dat volop in ontwikkeling is. Naast het versterken van Spelwijk, de ontwikkeling van Bloemenzoom, MFC Swifterbant en de aandacht voor het behouden van een vitale dorpskern, is de ontwikkeling van Swifterbant-Zuid een enorme impuls voor Swifterbant. Inwoners, ondernemers en instellingen van het dorp volgen de ontwikkelingen dan ook nauwgezet. De gemeente werkt aan een goede informatievoorziening.

Duurzaam, gezond en veilig wonen

Het is de bedoeling dat we in de periode 2022 tot medio 2030 in Swifterbant-Zuid ongeveer 750 woningen gaan bouwen. Mensen kunnen er duurzaam, gezond en veilig wonen. Er komen huur-, koop-, en starterswoningen en woningen in het hogere segment. 

Een wijk voor en door Swifterbant

Swifterbant-Zuid is een plan voor en door inwoners van Swifterbant. In deze nieuwe wijk kunnen inwoners van Swifterbant wonen. Ook kunnen mensen die op zoek zijn naar rust en ruimte, die nu elders in Nederland wonen, zich hier vestigen.

 

We zijn dankbaar voor de grote betrokkenheid, de creatieve ideeën en de kritische vragen van inwoners bij de ontwikkeling van het plan. Wilt u in Swifterbant-Zuid wonen? Dan is het goed om te weten dat Particulier Opdrachtgeverschap (PO) tot de mogelijkheden behoort.

Intensieve participatie bij ontwikkeling 

​In december 2016 is een intensief participatietraject gestart, met in mei de oprichting van werkteam Swifterbant Groeit. Dit werkteam heeft de gemeente geadviseerd bij het kiezen van de locatie van de nieuwbouwwijk.

Een ontwerpteam ontwikkelde drie modellen voor de inrichting van de nieuwe wijk. Dit team bestond uit inwoners van Swifterbant, Dorpsbelangen Swifterbant, Swifterbant Groeit, Het Behouden Paard, medewerkers van de gemeente Dronten en stedenbouwkundig bureau BügelHajema.

Alle inwoners van Swifterbant konden reageren op de modellen. Hier werd volop gebruik van gemaakt. ​Naar aanleiding van dit participatiemoment en de weging van de gemeenteraad is unaniem de keuze gemaakt om verder te werken met twee modellen: 'Rivierduin' en 'In de luwte'. Gebiedsontwikkelaar BPD verzorgt de verdere ontwikkeling van het plangebied en de woningen.

Lees meer over het plan

bottom of page