top of page
Image by Johannes Plenio

Plan

Duurzaam, groen en veilig wonen

In Swifterbant-Zuid komen ongeveer 750 woningen voor verschillende doelgroepen. Het zullen koopwoningen en huurwoningen zijn voor zowel de vrije als sociale sector. Met het ontwerp sluit de wijk aan bij de dorpskern van Swifterbant en de landelijke omgeving waarin gebouwd wordt. In de periode 2030 - 2034 zijn naar verwachting alle woningen opgeleverd zijn en is de publieke ruimte ingericht.

De tekst gaat verder onder deze interactieve kaart.

Bestemmingsplan swifterbant-zuid

Twee delen: 'Op het Rivierduin' en 'In de luwte'

Swifterbant-Zuid krijgt twee gebiedsdelen met een eigen sfeer en identiteit: 'Op het Rivierduin' en 'In de luwte'. Het globale plan ligt er nu, de nadere uitwerking volgt. De gemeente heeft de kern van het plan voor Swifterbant-Zuid eruit moet komen te zien, verwerkt in een video. Onder de video kunt u meer lezen over het beeldkwaliteitskader.

Op het Rivierduin

In het zuidoosten van de nieuwe wijk komt gebiedsdeel 'Op het Rivierduin', geïnspireerd op het oorspronkelijke landschap met rivierduinen. De woonomgeving zal duinachtig zijn met natuurlijke beplanting, hoogteverschillen en lager gelegen kreken. De kavels van de woningen ogen groter door de ligging in het avontuurlijke rivierduingebied. De overgang tussen privé en openbaar terrein is zo natuurlijk mogelijk vormgegeven en tussen struikgewas door is zicht op het omliggende polderlandschap. 

Meer over hoe 'Op het Rivierduin' eruit komt te zien is te vinden in een speciaal hoofdstuk van het beeldkwaliteitsplan [1 Mb]. 

In de luwte

Het groene en bosrijke aanzien van Swifterbant komt terug in gebiedsdeel 'In de luwte'. Dit deel zal in de luwte liggen van het nieuw aan te leggen windbos langs de Bisonweg. De traditioneel ogende buurten zijn aan de bosrand, het water of het openbaar groen gelegen. Doorzichten door de wijk geven zicht op het omringende polderlandschap.

Meer over hoe 'Op het Rivierduin' eruit komt te zien is te vinden in een speciaal hoofdstuk van het beeldkwaliteitsplan [1 Mb]. 

Het geheel

Een gebogen hoofdontsluitingsweg verbindt de buurten aan elkaar en sluit op twee punten aan op de Bisonweg. De wijk wordt dooraderd en omrand door een stelsel van wadi’s, ‘de kreek’ en groenzones. Door de wijk en langs de randen ligt een fijnmazig wandelpadennetwerk dat aansluit op het toekomstige Swifterpark ten zuiden van de wijk.

Meer over hoe de wijk eruit gaat zien is te vinden in het beeldkwaliteitsplan [pdf 8.5 Mb]. Dit is een speciale bijlage van het bestemmingsplan. U vindt het beeldkwaliteitsplan ook op de website van de gemeente Dronten als onderdeel van het hele bestemmingsplan (let op: het downloaden ervan kan even duren).

Zo ontstaat in Swifterbant een landschap dat uitdaagt om naar buiten te gaan, te bewegen en een ontspannen gevoel oproept. Swifterbant-Zuid valt onder de gemeente Dronten. Lees meer over de locatie

Gebiedsontwikkelaar BPD verzorgt de ontwikkeling van het plangebied en de woningen, evenals de verkoop van de woningen en bouwkavels.

Image by Lieve Ransijn

Wonen in de luwte: de laan

De ontsluitingsweg van Swifterbant-Zuid is een gebogen laan die aan beide einden op de Bisonweg aansluit. Langs de laan komen forse bomen. De aanliggende huizen zijn gericht op de laan en aan de voortuin begrensd door groene hagen.

bottom of page