top of page
Zoeken

Aansluiting Swifterbant-Zuid voor bereikbaarheid

De gemeente Dronten werkt aan de bereikbaarheid van Swifterbant-Zuid. Het is belangrijk dat de nieuwe woonwijk aansluit op de bestaande infrastructuur. De gemeente zorgt ervoor dat het straks goed mogelijk is om de wijk lopend, op de fiets en met de auto te bereiken.


Rondom Swifterbant-Zuid bevinden zich de paardenweiden (noorden), de Bisonweg (westen) en de Biddingweg (oosten en zuiden).


Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers worden twee ‘doorsteken’ als verbindingen tussen paardenweides opgenomen. Langs de bosrand en de paardenweides ten westen van de Bisontocht is een derde ontsluiting voor langzaam verkeer voorzien, die de verbinding maakt met de Bloemenbuurt. Deze route wordt sociaalveilig ingericht en voorzien van goede en duurzame verlichting.


Autoverkeer

Voor het autoverkeer wordt de wijk ontsloten via de rotonde aan de Bisonweg aan de oostzijde en via de Biddingweg aan de westzijde. Noordelijker aan de Biddingweg ligt bedrijventerrein Spelwijk. Die sluit aan op de Dronterringweg. De herontwikkeling van Spelwijk is in voorbereiding.


Lees meer hierover op dronten.nl en in de raadsinformatiebrief die gemeenteraadsleden hebben gekregen

bottom of page