top of page
Zoeken

Betrokkenheid bij planvorming voor Swifterbant-Zuid

De gemeente Dronten weet dat er vele belanghebbende partijen zijn bij het uitbreiden van het dorp Swifterbant. De gemeente neemt dat serieus: er is daarom een uitgebreid traject opgezet om tot een stedenbouwkundig plan te komen voor de nieuwbouwwijk Swifterbant-Zuid. In dit artikel een korte terugblik op de betrokkenheid van belanghebbenden.

Ontwerpteam en uitgebreide reactiemogelijkheid

Onderdeel van dit participatietraject was het samenstellen van een ontwerpteam, waarin meerdere partijen vertegenwoordigd waren: inwoners van Swifterbant, Dorpsbelangen Swifterbant, Swifterbant Groeit, Het Behouden Paard, medewerkers van de gemeente Dronten en stedenbouwkundig bureau BügelHajema. Dit ontwerpteam dacht na over de mogelijke inrichting van de nieuwe woonwijk en kwam met drie verschillende modellen.

Door het participatieplatform dronten.ikpraatmee.nl in te zetten, konden alle inwoners van Dronten reageren op de voorstellen van het ontwerpteam.

Werkteam Swifterbant Groeit

Ook over de locatie van de nieuw te bouwen wijk mocht worden meegedacht. Swifterbant Groeit, een speciaal opgericht werkteam bestaande uit betrokken inwoners van Swifterbant, is gevraagd hierin mee te denken. Op hun website konden inwoners reageren op voorstellen.
bottom of page