top of page
Image by Eric Rothermel

Tijdlijn

De start

Welke stappen zijn er allemaal geweest? En wat gaat er nog komen? In 2016 besloot de gemeente Dronten om werk te maken van het uitbreiden van het aantal woningen in Swifterbant, om aan de toenemende vraag voor woningen te voldoen. Inmiddels is een locatie gevonden, een stedenbouwkundig plan opgesteld en is het bestemmingsplan goedgekeurd.

Het proces

2022 - hedenmei 2022

> BPD en gemeente Dronten werken de bouwplannen verder uit.

 

> Einde ter inzage legging bestemmingsplan.

periode 2030 - 2034

> Gebiedsontwikkeling afgerond.

Naar verwachting wordt in 2023 begonnen met het bouwrijp maken van Swifterbant-Zuid, in 2024 met de bouw zelf. De woningen worden daarna in verschillende fasen opgeleverd. Dit is de tijdlijn vanaf 2016:

maart 2022

 

november 2021

juli 2021

april 2021

Maart 2021Juni 2020

Januari 2020Juli 2019

Juni 2018

> Bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad, BPD kan aan de slag om de bouwplannen definitief te maken.

> Nieuw bestemmingsplan gepubliceerd.

> BPD koopt grond Swifterbant-Zuid, BPD wil samenwerken met gemeente.

> Inwoners Swifterbant reageren op drie modellen voor Swifterbant-Zuid, opgesteld door ontwerpteam. Voorkeur: 'Rivierduin' en 'In de luwte'.

> Bestemmingsplan moet herzien worden, gemeente Dronten heeft geen voorkeursrecht meer op de grond, grond in vrije verkoop.

> Raadsvoorstel Bestemmingsplan Swifterbant-Zuid (niet vastgesteld).

> Vaststelling RHS (Ruimtelijke Hoofdstructuur Swifterbant-Zuid) door de gemeenteraad.  

> Start Ontwerpteam Swifterbant-Zuid (participatie met inwoners Swifterbant).

> Start project Swifterbant-Zuid (ambtelijke voorbereiding).

> Vaststelling RHS (ruimtelijke hoofdstructuur Swifterbant-Zuid) door de gemeenteraad.   

> Opstarten project Swifterbant-Zuid (locatie vastgesteld door gemeenteraad.

April 2018

2017


2016
 

> Gemeente Dronten wil gebruikmaken van voorkeursrecht (VWG) op de aangewezen grond voor de nieuwe wijk Swifterbant-Zuid.

> Oprichting werkteam Swifterbant Groeit.

> Aanwijzen locatie nieuwbouw.

 

 

> Samen met BügelHajema ontwikkelen van bestemmingsplan.

voorjaar 2023

 

> Start bouwrijp maken door middel van grondwerkzaamheden.

bottom of page